Yrityksille

Yleistä

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opinnoissa keskeisin kysymys on, kuinka sopeuttaa taloudellinen toiminta ympäristön asettamiin rajoihin. Opinnoissamme keskitymme ympäristöä ja taloutta yhdistäviin keskeisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen hillintään sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Opintosuunnastamme valmistuneet omaavat laaja-alaisen asiantuntemuksen, jossa talousosaaminen yhdistyy tärkeisiin ympäristön ja luonnonvarojen erityispiirteisiin. Meiltä valmistuneet työllistyvät monipuolisesti erilaisiin asiantuntija- ja ympäristöjohtamisen tehtäviin yksityisellä sektorilla, sekä ympäristö- ja luonnonvara-alan valmistelutehtäviin julkisella sektorilla. Työllisyysnäkymämme ovat hyvät, sillä tarvitaan osaajia, jotka kykenevät yhdistämään talouden luonnon kantokyvyn rajoihin ja löytämään keinot hiilineutraalin yhteiskunnan luomiseksi.

Meitä VV:läisiä innostaa kuinka yhteiskunta voidaan rakentaa kestäväksi siten, että taloudellinen ja ympäristöllinen hyöty eivät ole ristiriidassa.

Yritysyhteistyö ja yhteistyökumppanit

Yrityssuhteet ovat tärkeässä roolissa osana VV:n toimintaa. Teemme aktiivisesti töitä pienentääksemme opiskelijoiden ja työelämän välistä kuilua, tuomalla yritykset ja opiskelijat lähemmäs toisiaan esimerkiksi yritysvierailuiden kautta. Teemme yhteistyötä myös laajan alumniverkostomme kanssa. VV osallistuu myös vuosittain työelämätapahtuma ViikkiAreenan järjestämiseen, joka on poikkitieteellinen ja kasvava konsepti. Vuonna 2020 ViikkiAreena järjestettiin podcastina nimeltä Ständillä by ViikkiAreena. Monet ovat kertoneet ViikkiAreenan kautta saaduista kesätyöpaikoista. Olemme avoimia ja kiinnostuneita tekemään laaja-alaisesti yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa.

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman sisällä teemme jatkuvaa yhteistyötä ohjelman kahden muun ainejärjestön, Viikin Taloustietelijät ry:n (VITA) sekä Viikin Elintarvike- ja kuluttajaekonomistit ry:n (VEKE) kanssa. Järjestämme excursioita sekä yksin että yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Olemme aiempina vuosina vierailleet muun muassa: Metsä Group, Sitra, Helen, SYKE, Luke, Ruokavirasto, Miltton, Neste sekä Maa- ja metsätalousministeriö. Alkuvuodesta 2021 järjestimme yhdessä etä-excursion Gaiaan VITAn kanssa.

VV järjestää myös kotimaan- ja ulkomaan excursiota, joiden aikana vieraillaan useamman yrityksen tai toimijan luona. Olemme käyneet kotimaan osalta Länsi-Suomessa, Lapissa ja Kaakkois-Suomessa. Ulkomaan excursioita pyrimme järjestämään lähinnä niin, ettei kohteeseen tarvitse lentää, sillä toimintaamme ohjaavat ympäristöarvot. Aiempia kohteitamme ovat olleet Krakova, Kööpenhamina sekä Baltian maat.

Yhteistyökumppanit

VV tekee yhteistyötä työelämäliittojen Loimun ja Agronomiliiton kanssa. Saamme molemmilta tukea toimintaamme ja järjestämme yhteistyössä esimerkiksi työelämäiltoja. YET-opiskelijan kannattaakin kuulua myös liittoon, joka tarjoaa hyviä jäsenetuja, kuten illallisia, stipendejä ja sponssaa tapahtumissa.

Ainejärjestöjen välisen yhteistyön puolesta kattoainejärjestömme VITA on vastuussa koulutusohjelmamme haalareiden hankinnasta ja vastaa näiden sponsoreista.

Vuorovaikeutus on avoin ehdotuksille uusista yhteistyökumppaneista sekä -ideoista. Mikäli yrityksesi tai edustamasi organisaatio haluaa tehdä kanssamme yhteistyötä, tarjota yritysvierailua tai tukea VV:n toimintaa muilla tavoin, hallitukseen voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteessa vv-hallitus@helsinki.fi.