YHDISTYS

Vuorovaikeutus ry, eli tuttavallisemmin VV, on vuonna 1987 perustettu ainejärjestö Helsingin yliopiston YET-kandiohjelman ympäristöekonomiaan suuntautuville opiskelijoille sekä pääaineenaan ympäristö- ja luonnonvaraekonomiaa eli YLE:ä opiskeleville opiskelijoille. VV järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia peli-illoista ja sitseistä yritysekskursioihin.