turvallisemman tilan periaatteet

VV noudattaa tapahtumissaan turvallisemman tilan periaatteita, jotka esittelemme tällä sivulla.

Turvallisemman tilan periaatteet myös ladattavissa viereisestä linkistä.

Vuorovaikeutus – ympäristöekonomistit ryTurvallisemman tilan periaatteet

Vuorovaikeutus – ympäristöekonomistit ry on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisemman tilan periaatteiden tavoitteena on luoda käytänteitä, joiden avulla jokainen järjestäjä ja osallistuja pystyy edistämään yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa ilmapiiriä. Nämä periaatteet koskevat kaikkea Vuorovaikeutus – ympäristöekonomistit ryn toimintaa ja tapahtumia. Osallistumalla Vuorovaikeutuksen toimintaan sitoudut noudattamaan näitä periaatteita. 

Turvallinen tila – mitä sillä tarkoitetaan?

Turvallisella tai turvallisemmalla tilalla tarkoitetaan, että jokaisella on oikeus olla oma itsensä ja ilmaista itseään vapaasti ilman pilkkaa, syrjintää tai häirintää. Tavoitteena on saada jokainen kokemaan olonsa tervetulleeksi ja osaksi yhteisöä, ja tietoiseksi käytännöistä, jolla mahdolliseen epäasialliseen kohteluun tai häirintään voidaan puuttua. Turvallinen tila voi olla fyysinen tai virtuaalinen tilaisuus. 

Turvallisemman tilan periaatteet

VÄLITÄ JA KUNNIOITA: Kohtaa muut avoimin mielin, ole hyväntahtoinen ja osoita toisille sekä itsellesi lempeyttä ja hyväksyntää. Kohtele toisia, niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Pyydä anteeksi, jos olet loukannut muita tahallisesti tai tahattomasti. Pyri myös antamaan anteeksi toisille, jos he tarkoituksettomasti loukkaavat sinua. Kunnioita toisten yksityisyyttä, fyysistä ja henkistä koskemuutta sekä heidän itselleen asettamia rajoja. Ei tarkoittaa ei; älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla. Vaikuta sanoillasi ja toiminnallasi positiivisen ilmapiirin luomiseen. Pyri toiminnassasi huolehtimaan, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun antaen muille myös puheenvuoron.

ÄLÄ OLETA: Vältä tekemästä oletuksia toisista. Älä tee oletuksia toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, terveydestä, arvoista tai muusta henkilöön liittyvästä ominaisuudesta. Anna jokaisen määritellä itse oma kokemuksensa. Älä myöskään tee oletuksia toisen voimavaroista tai muista resursseista. Ota huomioon, että jokainen on yksilö ja joskus esimerkiksi toisen henkilökohtaiset rajat ovat erilaiset kuin toisen. Et voi tietää toisen kokemuksia, ajatuksia ja elämäntilannetta. Älä myöskään määrittele toisen kokemusta tai identiteettiä hänen puolestaan.

EPÄASIALLINEN KOHTELU JA HÄIRINTÄ: Vuorovaikeutuksessa ei sallita väkivaltaa, häirintää, rasismia tai syrjivää käytöstä tai kielenkäyttöä. Epäasiallinen kohtelu on toistuvaa kiusaamista, häirintää, mitätöintiä tai muuta kielteistä käyttäytymistä, jonka kohteena oleva ihminen kokee itsensä puolustuskyvyttömäksi. Häirintää on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden loukkaaminen siten, että luodaan uhkaava, halventava tai hyökkäävä ilmapiiri. Epäasiallinen kohtelu voi olla työ- tai opiskelutovereiden välistä, esihenkilön ja työntekijän välistä tai opettajan ja opiskelijan välistä. Näistä kuka tahansa voi kokea kiusaamista tai kiusata. Jos näet tai koet häirintää tai asiatonta käytöstä, puutu tilanteeseen itse tai ota välittömästi yhteys järjestäjiin. Häirintään on puututtava välittömästi. Mukavan ja turvallisen ilmapiirin luomiseen vaikuttaa jokainen VV:läinen. 

Vuorovaikeutus – ympäristöekonomistit ry valitsee yhdistyksen syyskokouksessa seuraavan vuoden yhdenvertaisuusvastaavan, minkä lisäksi kaikkiin tapahtumiin nimetään vastaava. Yhdenvertaisuusvastaviin voi olla koska tahansa yhteydessä nimellä tai anonyymisti. Tilanteet käsitellään vain asiaankuuluvien kesken täysin luottamuksellisesti. 

Mikäli koet tai huomaat toiminnassa tai tapahtumissa häiritsevää käytöstä, voit ottaa yhteyttä Vuorovaikeutuksen hallitukseen (vv-hallitus@helsinki.fi) tai nimettömästi VV:n yhdenvertaisuusvastaavalle häirintälomakkeen kautta : https://www.vuorovaikeutusry.fi/hairintalomake/. Voit myös olla yhteydessä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, eli HYY:n häirintäyhdyshenkilöihin (hairintayhdyshenkilot@hyy.fi